Borsttvätt av båtbotten

Visst kan det fungera med Borsttvätt!

Tyvärr togs Borsttvätten i Råå Hamn ur bruk inför säsongen 2019. Den kommer inte att tas i bruk igen då den nu är återlämnad till leverantören.

Båtbotten slipades ren på hösten 2015 då flera års bottenfärg avlägsnades. Båten fick stå och torka under vintern 2015-2016 och fram till våren då ny grund/spärrskickts färg påfördes. Därefter målades botten med ett lager Bottenfärg av hård typ. Vid torrsättningen 2016 spolades botten av med högtryck över spolplatta, endast mindre påväxt konstaterades.

Säsongen 2017: Ingen ny eller kompletterande bottenfärg påfördes inför sjösättningen 2017. Efter 8 veckor tvättades båtbotten i borsttvätten och därefter 6 veckor senare. Efter ytterligare 6 veckor torr-sattes båten. Ingen påväxt kunde konstateras, endast ett tunt lager med slem. Borstarna hade med all tydlighet gjort ordentligt rent och borstat bort även en del av bottenfärgen som nu använts två säsonger. Även propellern var ren.

Rentvättad botten

Även propellern var ovanligt ren!

Säsongen 2018: Inför sjösättningen 2018 bättringsmålades botten på vissa mindre partier, med en helt giftfri bottenfärg av Bottenviken-/Insjö- kvalité. Bottnen har tvättats i borsttvätten vid ett tillfälle under säsongen. (Orsak: tvätten varit söndrig och ur bruk under delar av säsongen)  Vid torrsättningen och efter tre säsonger fanns inte mycket av bottenfärgen kvar och en del tunnare beväxning typ havstulpaner fanns jämt fördelade över hela botten, det fanns ingen skillnad  på mängd beväxning på de områden som hade den ursprungliga bottenfärgen eller på de mindre områden som våren 2018 målats med giftfri färg. Havstulpanerna släppte ganska lätt vid högtrycksspolning, därmed behövdes ingen skrapning. Helt nytt lager bottenfärg behöver påföras inför säsongen 2019.

Upptagningen 2018